קטע:מצודות על דברי הימים ב כו יד

מצודת דוד

"ולאבני קלעים" - הכלים הנצרכים לאבני הקלע

מצודת ציון

"ויכן" - מלשון הכנה

"וכובעים" - עשוים הם מברזל ישימו על הראש להגן ממכת חרב

"ושריונות" - כעין מלבוש מברזל ילבשו במלחמה להגן