קטע:מצודות על דברי הימים ב כו יג

מצודת דוד

"ועל ידם" - הנתונים בידם ותחת ממשלתם

"בכח חיל" - הוא כפל ענין במ"ש ויורה על רב הכח