קטע:מצודות על דברי הימים ב כו ד

מצודת דוד

"ויעש הישר וגו' ככל וגו'" - ר"ל בדבר הישר עשה כאביו ולא בדבר מה שלא טוב עשה