פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב כה ח

מצודת דוד

"כי אם בוא אתה" - בוא למלחמה לבד ולא עמהם

"יכשילך" - ר"ל פן יכשילך ומענינו תבין חסרונו ור"ל אם יבואו עמך צבא ישראל פן יכשילך האלהים לפני האויב