קטע:מצודות על דברי הימים ב כג יז


מצודת ציון

"ויתצוהו" - מלשון נתיצה ושבירה

"צלמיו" - מלשון צורה ודמות

"מתן" - כן שמו