קטע:מצודות על דברי הימים ב כג יב

מצודת דוד

"קול העם הרצים" - קול מרוצת העם וקול המהללים את המלך