קטע:מצודות על דברי הימים ב כג ה

מצודת דוד

"והשלישית" - משומרי המלך יהיו שומרים בבית המלך אחר שיבא המלך אל ביתו

"והשלישית" - שני השלישים היו מיוצאי השבת כמ"ש במלכים ב' וזהו לפי שיוצאי השבת המה פנוים מעבודה כי באי השבת באו במקומם

"בשער היסוד" - ישמרו בשער היסוד והוא שער המזרחי שהוא מקום התחלת הקדושה כמו היסוד שהוא התחלת הבנין

"וכל העם" - מבני ישראל ישמרו בחצרות בית ה'