קטע:מצודות על דברי הימים ב כב י

מצודת דוד

"ותדבר" - הביאה עליהם הדבר כי האכילה אותם דבר ארסי וכדומה

"לבית יהודה" - של בית יהודה