מצודות על דברי הימים ב כא טו

מצודות על דברי הימים ב • פרק כא >>
ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"ואתה בחליים" - ואתה תהיה בחליים רבים

"ימים על ימים" - בכל יום ויום