מצודות על דברי הימים ב כא ט


מצודת דוד

"ויעבור" - אל ארץ אדום

"ויהי קם לילה" - כי לא עצר כח ללחום עמהם ביום בפומבי

"הסובב אליו" - הסמוך אליו ולא עצר כח ללכת בעומק המלחמה