מצודות על דברי הימים ב כא ח

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כא >>
ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"וימליכו" - כי עד הנה היה עליהם נציב מלך מתחת יד מלכי יהודה

מצודת ציון

"פשע" - מרד