מצודות על דברי הימים ב כא ד

<< מצודות על דברי הימים ב • פרק כא
ג • ד • ז • ח • ט • י • יא • יב • יג • טו • טז • יח • יט • כ • 


מצודת דוד

"ויהרוג וגו'" - לבל יהיו מערערים על המלוכה

"משרי ישראל" - אותם שהיו ידם עם אחיו