קטע:מצודות על דברי הימים ב י טז

מצודת דוד

"וכל ישראל ראו כי וגו'" - ר"ל וכל ישראל כאשר ראו לא שמע המלך להם אז השיבו העם את המלך וגו'

"מה לנו" - ר"ל מהו החלק הניתן לנו בעבור דוד לשנהיה עבדים לזרעו

"ולא נחלה" - אבל לא ניתן לנו נחלה בעבור בן ישי

"איש לאהליך ישראל" - אתם ישראל לכו כ"א לאהלו ולא תמליכו אותו

"עתה" - ר"ל אתה רחבעם הבא מדוד מעתה ראה בהנהגת ביתך כאחד העם ואין לך עסק במלוכה