קטע:מצודות על דברי הימים ב יח כה

מצודת דוד

"והשיבהו" - אולי ישב שם פעם ולזה אמר השיבהו לשם