קטע:מצודות על דברי הימים ב יח כד

מצודת דוד

"הנך רואה" - ביום המלחמה תראה שכן יהיה אשר בעבור זה תחביא עצמך לבל יהרגך על היותך סיבה לכל זה

מצודת ציון

"הנך" - הנה אתה