קטע:מצודות על דברי הימים ב יח כג


מצודת ציון

"הלחי" - הוא המקום שאצל העין