קטע:מצודות על דברי הימים ב יח יט

מצודת דוד

"מי יפתה" - על כי נגמר הדין לחובה אמר מי יפתנו לעלות למלחמה לקבל שם העונש (וכל הדברים האלה נאמרו במשל להסביר את האוזן כדרך מנהגי בני אדם)

"ויאמר" - כל אחד אמר דברו

"זה אמר ככה" - ר"ל באופן זה יפותה