קטע:מצודות על דברי הימים ב יח יב

מצודת דוד

"פה אחד" - בהסכמה אחת מנבאים טוב על המלך לזה הנבא כמוהם לטובה