קטע:מצודות על דברי הימים ב יח ז

מצודת דוד

"לדרוש" - אשר תוכל לדרוש את ה' מעמו

"אל יאמר וגו'" - כי את אשר ישים ה' בפיו אותו ידבר