קטע:מצודות על דברי הימים ב יח ג

מצודת דוד

"כמוני כמוך" - כמו שתלך אתה אלך כן גם אני

"ועמך במלחמה" - ויעלו עמך במלחמה