קטע:מצודות על דברי הימים ב יז יא

מצודת דוד

"וכסף משא" - כסף הרבה אשר משאם רב

"צאן" - הוא כולל אילים ותישים וכלל בתחילה ואח"ז פרט

מצודת ציון

"הערביאים" - שם אומה