קטע:מצודות על דברי הימים ב יז טז

מצודת דוד

"המתנדב לה'" - דרכו היה להתנדב לה' נדבות מרובות

"גבור חיל" - ר"ל כ"א מהם היה גבור חיל