קטע:מצודות על דברי הימים ב יז ו

מצודת דוד

"ויגבה לבו בדרכי ה'" - ר"ל אף שהיה לו עושר וכבוד לא גבה לבו בעבורם כי אם במה שהלך בדרכי ה' כי כל העושר והכבוד לא נחשב לו למאומה מול דרכי ה'

"ועוד הסיר" - ר"ל לא סוף כל דבר שהוא בעצמו הלך בדרכי ה' אלא אף היה מכריח לזולתו