קטע:מצודות על דברי הימים ב יז ג

מצודת דוד

"הראשונים" - שלא חטא בהם אבל בימים האחרונים חטא בדבר אוריה ובמה שמנה את ישראל