קטע:מצודות על דברי הימים ב יג יד

מצודת דוד

"המלחמה" - אנשי המלחמה

"מחצרים" - היו תוקעים בחצוצרות ולתוספת ביאור אמר בחצוצרות