קטע:מצודות על דברי הימים ב יג ח

מצודת דוד

"ביד בני דוד" - הנתונה ביד בני דוד

"ואתם המון רב" - ר"ל ואם הבטחון הוא בעבור שאתם המון רב והלא עמכם עון עגלי הזהב ולא תוכלו לעמוד עם כי אתם המון רב

מצודת ציון

"המון" - ענין רבוי ולתוספת ביאור אמר רב