קטע:מצודות על דברי הימים ב יג ז

מצודת דוד

"היה נער" - ר"ל בלא אמוץ הלב כנער בשנים

"ורך לבב" - הוא הפוך מן קשה הלב ור"ל שהיה מתפחד לרדת במלחמה

"ולא התחזק" - לקחת המלוכה מיד ירבעם

מצודת ציון

"רקים" - פחותים ורקים מכל מעלה

"בליעל" - בלי עול ר"ל שפרקו עול שמים

"ויתאמצו" - התחזקו