קטע:מצודות על דברי הימים ב ט כג

מצודת דוד

"מבקשים וגו'" - היו חפצים לראות את פני שלמה