קטע:מצודות על דברי הימים ב טז י

מצודת דוד

"כי בזעף עמו" - כי היה עמו בכעס על אשר דבר הדבר הזאת

"בעת ההיא" - כי גברה בו הכעס ורצץ גם מהעם בכעס

מצודת ציון

"בית המהפכת" - הוא מלשון כיפה בהיפוך אותיות והוא מקום מאסר כעין כיפה

"וירצץ" - ענין שבירה כמו קנה רצוץ (ישעיהו מב)