קטע:מצודות על דברי הימים ב טז ט

מצודת דוד

"עיניו משוטטות" - ר"ל משגיח על כל

"להתחזק" - לתת חוזק עם אשר לבבם שלם אליו לבטוח בו

"נסכלת" - נעשית סכל בעבור זאת

"יש עמך מלחמות" - ר"ל כבר מוכן מלחמות שילחמו עמך

מצודת ציון

"משוטטות" - ענין הנעה והרחיפה ממקום למקום כמו שוטטו בחוצות ירושלים (ירמיהו ה)

"נסכלת" - מלשון סכלות ושטות