קטע:מצודות על דברי הימים ב טז ח

מצודת דוד

"והלובים" - גם המה באו עם זרח הכושי ועם שלא נזכר למעלה

"לחיל לרוב" - לקבוץ חיל לרוב ולקבוץ רכב וגו'