קטע:מצודות על דברי הימים ב טז ד


מצודת ציון

"אבל מים" - היא אבל בית מעכה האמור במלכים א

"מסכנות" - ערי אוצרות כמו ויבן ערי מסכנות (שמות א)