קטע:מצודות על דברי הימים ב טז ג

מצודת דוד

"ויעלה מעלי" - ר"ל לך והלחם בו ויעלה מעלי

מצודת ציון

"הפר" - ענין בטול