פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב טו יח

מצודת דוד

"קדשי אביו" - אולי אחר שהקדיש חזר ולקחם מן ההקדש והביאם אסא לבית ה'