קטע:מצודות על דברי הימים ב טו יד

מצודת דוד

"ובתרועה" - ר"ל בקול שמחה