פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב טו טז

מצודת דוד

"אם אסא" - אם אביו היתה ועל שגדלתו קראה אמו

"מגבירה" - מהיות עוד גבירה מושלת לבל תסית אנשים לעבודת כוכבים

"אשר עשתה" - על אשר עשתה מפלצת והיא דמות מה להיות לעבודת גלולים וכמו שהעבודת גלולים נקראים עצבים ע"ש שמעציב לב עובדיהם כן יקרא מפלצת כי מביא רעדה כי הוא מלשון פלצות בעתתני (ישעיהו כ"א)

"וידק" - עשאה דק דק

"וישרוף בנחל קדרון" - רצה לומר שרפה והשליך אפרה בנחל קדרון כי אפר עבודת כוכבים אסור בהנאה