קטע:מצודות על דברי הימים ב ח יז

מצודת דוד

"אז" - אחר כלות הבנין הלך למלחמה על עציון גבר וגו' וכבשם