פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב ח טו

מצודת דוד

"מצות המלך" - ממצות המלך אשר היה על הכהנים והלוים לכל דבר העבודה שמינה אותם ולשמור האוצרות