קטע:מצודות על דברי הימים ב ח ט

מצודת דוד

"ומן בני ישראל אשר וגו'" - ר"ל אבל מן בני ישראל הם אשר לא נתן וגו'

מצודת ציון

"שלישיו" - גבוריו