קטע:מצודות על דברי הימים ב ח ו

מצודת דוד

"כל ערי המסכנות" - מלבד מה שבנה בחמת

"ואת כל ערי וגו'" - ר"ל כל הדברים האלה בנאם אחר כלות בנין בית ה' וביתו

מצודת ציון

"חשק" - ענין תאוה

"ובלבנון" - כן שם היער