קטע:מצודות על דברי הימים ב ח א

מצודת דוד

"אשר בנה" - ר"ל אשר השלים הבנין