פתיחת התפריט הראשי

קטע:מצודות על דברי הימים ב ז י

מצודת דוד

"וביום עשרים ושלשה" - הוא יום המחרת מן יום שמיני העצרת

"לדויד" - שקיים לו הבטחתו אשר בנו היושב על כסאו בנה הבית

"ולישראל עמו" - על כי ראו אשר שרתה השכינה בהבית הבנוי