קטע:מצודות על דברי הימים ב ז ט

מצודת דוד

"כי חנוכת המזבח" - ר"ל כאשר השלימו לעשות שבעת ימי חנוכה ושבעת ימי החג עשו עצרת כמשפט התורה