קטע:מצודות על דברי הימים ב ז ה


מצודת ציון

"ויחנכו" - התחלת הדבר לעמוד בה משם והלאה קרוי חנוך בלשון מקרא