קטע:מצודות על דברי הימים ב ו לט

מצודת דוד

"ועשית משפטם" - לנקום מהעובדי כוכבים למען יכירו שלא טוב בעיני ה' הכבדת עולם על ישראל