קטע:מצודות על דברי הימים ב ו לח

מצודת דוד

"דרך ארצם" - כי בהיותם בארץ העובדי כוכבים תהיה הכוונה שתעבור התפלה דרך ארצם והעיר והבית