קטע:מצודות על דברי הימים ב ו ל

מצודת דוד

"ככל דרכיו" - כפי כל הדרכים ששאל

"אשר תדע" - וזה לאיש אשר תדע את לבבו שלם עמך