קטע:מצודות על דברי הימים ב ו יא

מצודת דוד

"ואשים שם" - בהבית הזה

"אשר שם" - בזה הארון

"ברית ה'" - לוחות הברית אשר כרת ברית עם ישראל בעת שנתנם