קטע:מצודות על דברי הימים ב ו י


מצודת ציון

"ויקם" - קיים