קטע:מצודות על דברי הימים ב ו ה

מצודת דוד

"לבנות בית" - לבנות בה בית